Startsida
Böcker
Notiser
Kulturkrock
Kontakt

 


Ansvarig utgivare:
Irina Makridova

Владелец сайта:
Ирина Макридова


Jag ansvarar inte för innehållet på externa sidor, länkade från denna webbplats.

Я не несу ответственности за содержание материалов, на которые могут быть ссылки с моего сайта.

Språkpolitik och SR

Regeringen har lagt fram sin proposition ”Bästa språket”.

Svenska får inte ställning som lagstadgat officiellt språk i Sverige (fast den har faktiskt svenska i Finland tillsammans med finskan), men svensk språkets position ska stärkas.

Språkpolitiken ska ha fyra mål:
Svenska språket ska vara huvudspråk i Sverige
Svenskan ska vara ett komplett och samhällsbärande språk
Den offentliga svenskan ska vara vårdad, enkel och begriplig
Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråk och att få möjlighet att lära si främmande språk.

Frågan är vad kan regeringen göra åt att 78% av avhandlingarna på svenska högskolor skrivs på engelska

SR drar in två av modersmål
som man tidigare sände på nämligen två stora invandrarspråk – spanska och turkiska.

Dessutom minskas utbud till utlandet:
Utlandssändningarna på estniska och lettiska upphör. De startades när baltiska staterna frigjorde sig från Sovjetunionen 1991.